Nakvynės namai

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos sudėtis:

Paslaugos trukmė – iki 12 mėn. ir ilgiau, pritarus Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijai.

Išskirtiniais atvejais, kai asmuo patiria fizinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir asmuo neturi gyvenamosios vietos, tarpininkaujant policijai, sveikatos priežiūros įstaigai ar kitai įstaigai, apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga skiriama nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokai.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos gavėjai:

Teisę gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą ir laikino apnakvindinimo paslaugą turi:

Paslaugos sudėtis:

Mokėjimo už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Nakvynės namų apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimo teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašas

Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nemokamai.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Nakvynės namų apgyvendinimo nakvynės namuose vidaus tvarkos taisyklės 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Nakvynės namų laikino apnakvindinimo vidaus tvarkos taisyklės 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Kauno g. 6, Šiauliai, informacija teikiama mob. tel.: +370 601 98 632.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas teikiamo adresu Tiesos g. 3, Šiauliai, informacija teikiama Tel.: +370 41 54 59 54.

Informacija apie laisvas vietas “Apgyvenimo nakvynės namuose” paslaugai

Įstaigos/padalinio pavadinimas Socialinių paslaugų rūšisTurimų vietų skaičiusUžimtų vietų skaičiusLaisvos vietos  Laukiančiųjų eilėje skaičius
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrasApgyvendinimas nakvynės namuose1081080

Exit mobile version