Laikino apgyvendinimo tarnyba

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos sudėtis:

Paslaugos trukmė – iki 12 mėn. ir ilgiau, pritarus Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijai.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos sudėtis:

Asmens (šeimos) krizių atveju, kai tarpininkauja policija, sveikatos priežiūros įstaigos ar Šiaulių miesto savivaldybės institucijos – paslaugos trukmė iki 7 parų.

Teisę gauti apgyvendinimo nakvynės ir laikino apnakvindinimo paslaugas turi:

Mokėjimo už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijos sprendimu paaiškėjus, kad asmuo, kuris kreipėsi socialinių paslaugų, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, piktnaudžiavo paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų reikalavimų ir Laikino apgyvendinimo tarnybos vidaus tvarkos taisyklių.

Paslaugų teikimo sutartis gali būti pratęsta Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijos sprendimu.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos laikino apnakvindinimo vidaus tvarkos taisyklės

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos apgyvendinimo nakvynės namuose vidaus tvarkos taisyklės 

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Kauno g. 6, Šiauliai, informacija teikiama Mob. tel.: 8 601 98 632.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas teikiama adresu Tiesos g. 3, Šiauliai, informacija teikiama Tel.: (8 41) 54 59 54.

Informacija apie laisvas vietas “Apgyvenimo nakvynės namuose” paslaugai

Įstaigos/padalinio pavadinimas Socialinių paslaugų rūšisTurimų vietų skaičiusUžimtų vietų skaičiusLaisvos vietos  Laukiančiųjų eilėje skaičius
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrasApgyvendinimas nakvynės namuose1085850

Informacija atnaujinta 2021-12-30

Exit mobile version