Asmeninė pagalba

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam asmeniui atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Daugiau informacijos apie asmeninę pagalbą bei klientų atsiliepimus skaitykite čia.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys: vaikai, suaugusieji, sulaukusieji pensinio amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 258 eurų, asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokai. Jei negalią turinčio asmens pajamos pajamos viršija 258 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20% asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % negalią turinčio asmens pajamų.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas:

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas patvirtintas  2021 m. liepos 1 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-478: “Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo”.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių, ir pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Informacija teikiama telefonais: +370 41 386 482, +370 41 386 466 arba elektroniniu paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt.  

Dėl informacijos apie asmeninę pagalbą prašome kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Livetą Lapinskaitę, adresu Tilžės g. 63B, Šiauliai, mob. +370 607 99 038, el. p. liveta.lapinskaite@siauliuspc.lt

Exit mobile version