Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai kompleksinė pagalba sunkią negalią turintiems asmenims, reikalaujantiems nuolatinės socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, sveikatos priežiūros (slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeuto) specialistų priežiūros. Šių paslaugų poreikis tenkinamas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, socialinę padėtį, gyvenimo ir buities sąlygas bei kitas aplinkybes.

Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

Gavėjai:
• suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, dėl neįgalumo iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kuriam reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos namuose;
• senyvo amžiaus asmuo – senatvės pensinio amžiaus asmuo, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantis lėtinėmis ligomis, kuriam reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos.

• vaikai su sunkia negalia – asmenys, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriems pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatytmą yra pripažintas sunkus neįgalumo lygis.

Įstaigos socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį.

Dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia gali būti teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę Įstaigos darbo valandomis. Konkrečiam asmeniui paslaugų teikimo trukmę valandomis per dieną nustato Įstaigos socialiniai darbuotojai, atsižvelgdami į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas, šeimos narių galimybes padėti.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:
• Informavimas ir konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Bendravimo ir laisvalaikio organizavimas;
• Maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
• Asmens higienos paslaugų organizavimas;
• Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
• Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį.

Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo  tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-364: „Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo  tvarkos aprašo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-04).

Dėl Dienos socialinės globos prašome kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vyriausią specialistę Rasą Urmonienę, adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, mob. +370 41 386 483, el. p.
rasa.urmoniene@siauliai.lt

Dėl informacijos suteikimo apie dienos socialinę globą prašome kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorę Jurgitą Samienę, adresu Tilžės g. 63 B, Šiauliai, mob. 8 674 21 792, el. p. jurgita.samiene@siauliuspc.lt

Exit mobile version