Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija įgyvendina ERASMUS+ mobilumo projektą “Globėjų rengimas profesionaliai globai” Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000070836.

Siekiant numatyto projekto tikslo: susipažinti su Lenkijos globėjų ir profesionalių globėjų rengimo sistemos praktika, paslaugų jiems teikimu bei pritaikyti šios šalies

patirtį rengiant globėjus Lietuvoje, 2022 m. lapkričio 7-10 d. numatytos darbo stebėjimo veiklos, kurios vyko priimančioje organizacijoje NASZ DOM, įsikūrusioje Varšuvoje, Lenkijoje.

Šiame vizite dalyvavo ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo Jurgita Žaliūkienė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Exit mobile version