Globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė

Globėjų /rūpintojų kontrolės veikla vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams, kurie teismo sprendimu paskirti globėjais/rūpintojais dėl veiklos priežiūros ir kontrolės. Globėjų kontrolės metu siekiama įvertinti ar globėjas/rūpintojas tinkamai atlieka savo pareigas.

Paslaugos gavėjai – Šiaulių miesto savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą asmenys, kurie teismo nutartimi (sprendimu) paskirti pilnamečių asmenų neveiksnių (ribotai veiksnių) tam tikrose srityse asmenų globėjais/rūpintojais ir turto administratoriais bei pilnamečių veiksnių asmenų rūpintojais.

Paslaugos teikimas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius ir Sveikatos skyrius teikia Socialinių paslaugų centrui globotinių/rūpintinių ir jiems paskirtų globėjų/rūpintojų ir turto administratorių vardinį sąrašą. Globėjų/rūpintojų ir turto administratorių veiklą prižiūri ir kontroliuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Globėjų/rūpintojų ir turto administratorių veikla prižiūrima ir kontroliuojama atsitiktiniu būdu.

Paslaugos teikimo dažnis – prižiūrint ir kontroliuojant globėjų/rūpintojų ir turto administratorių veiklą, atsitiktiniu būdu parinktiems globėjams/rūpintojams ir turto administratoriams kartą per metus parengiamas Patikrinimo aktas.

Exit mobile version