2023 m. rugpjūčio 7-ąją netekome gerbiamo Algimanto Beinoravičiaus, daugelį metų buvusio Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus, kurį kolegos prisimena, kaip šiltą, taktišką, santūrų, įsiklausantį, racionalų, profesionalų vadovą. Nuoširdžiai užjaučiame Algimanto Beinoravičiaus šeimą bei artimuosius sunkią netekties valandą.

Urna bus pašarvota ketvirtadienį (2023-08-10), 13.00 val., Šiaulių Gedulo namuose, didžiojoje salėje, adresu Tilžės g. 200. Laidotuvės vyks penktadienį (2023-08-11) 13.00 val.

Exit mobile version