Korupcijos prevencija

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro antikorupcinės prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas LR specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro antikorupcinė komisija

Pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo: Dovilė Savickienė, el. p. dovile.savickiene@siauliuspc.lt, tel. Nr. +370 670 16 591.

Exit mobile version