Vežimėlis

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Dėl techninių pagalbos priemonių gali kreiptis:

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės.

Abejomis rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės.

Rekomenduojama asmeniui, kuris dėl funkcinės negalios negali saugiai judėti.

Naktipuodžio kėdės, tualeto paaukštinimai.

Automatiškai reguliuojamos lovos, čiužiniai praguloms išvengti, lovos staliukai:

Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, asmeniui su visiška negalia bei asmeniui, kuriam yra teikiama paliatyvi pagalba.

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos būtina pristatyti:

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys.

Vienkartinės įmokos už techninės pagalbos priemones:

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

Informacija apie neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis teikiama tel: (8 41) 41 58 48, mob. 8 672 67 692

Dėl techninės pagalbos priemonių neįgaliems vaikams ar aprūpinimo elektriniais ir aktyvaus tipo vežimėliais, individualiai pagamintomis specialiosiomis techninės pagalbos priemonėmis, klientai turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, adresu: Vilniaus g. 40, Šiauliai, tel. (8 41) 55 00 84.

Informacija atnaujinta 2021-02-22

Exit mobile version