Rankos

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalba į namus apima:

Teisę į pagalbos į namus paslaugas turi:

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

Dėl pagalbos į namus paslaugų gavimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Centrą ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

Asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymas

Pagalbos į namus teikimas

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-35 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo”

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Informacija apie laisvas vietas “Pagalba į namus” paslaugai

Įstaigos/padalinio pavadinimasSocialinių paslaugų rūšisTurimų vietų skaičiusUžimtų vietų skaičiusLaisvos vietosLaukiančiųjų eilėje skaičius
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrasPagalba į namus28428420

Informacija apie pagalbos į namus paslaugas teikiama Tel.: (8 41) 37 01 29

Informacija atnaujinta 2021-12-30

Exit mobile version