Paslaugos

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

 Centras teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai). Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Centras teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Centras teikia šias socialinės globos paslaugas:

Exit mobile version