Vežimėlis

Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama kuo greičiau pradėti teikti asmeninę pagalbą asmenims su negalia, tarybos posėdyje patvirtino Asmeninės pagalbos asmenims su negalia kainą ir mokėjimo už asmeninės pagalbos dydžio nustatymo tvarką. Patvirtinus šiuos sprendimus, asmenims su negalia bus užtikrinamos geresnės galimybės mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje bei turiningai leisti laisvalaikį. Asmeninis asistentas palengvins ir šviesesnėmis spalvomis nuspalvins ne tik asmenų su negalia, bet ir jų šeimos narių, kasdienybę.

Tikimasi, kad užtikrinus asmeninės pagalbos teikimą, į darbus galės grįžti neįgaliųjų šeimos nariai, kurie iki šiol užsiimdavo namiškio su negalia priežiūra, o negalią turinys asmenys galės paprasčiau integruotis į darbo rinką. Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius reikalus, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Tarybos posėdžio metu, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas taip pat pasidžiaugė, kad patvirtinti sprendimai leis užtikrinti asmeninę pagalbą asmenims su negalia teikimo greitį ir efektyvumą: „Asmenims, pateikusiems prašymus, nereikės laukti, kad būtų atliktos reikiamos procedūros, nes jos jau yra atliktos, ir su asmenimis, pateikusiais prašymus teikti asmeninę pagalbą, bus pasirašomos tokios pagalbos teikimo sutartys. Dėl šios priežasties paslauga bus pradedama teikti nedelsiant“, – komentavo Šiaulių meras.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui turinčiam negalią, kompleksiškai vertinant sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:


Asmeninio asistento paslaugą gali teikti:


Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių, ir pateikti nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Informacija teikiama telefonu (841) 386 482, (841) 386 466 arba el. p. socialines.paslaugos@siauliai.lt.

Tarybos sprendimai:

  1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. TSP-395
  2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-396

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Exit mobile version