Dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau – Parama) gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192,00 Eur) per mėnesį.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. A-430 „Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1945 „Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (192,00Eur) dydį, bet neviršija 2,5 VRP (320,00 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

  1. tarp bendrai gyvenančių asmenų (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;
  2. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
  3. asmeniui, vienam auginančiam vaiką (vaikus);
  4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
  5. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai) ir pateikia patvirtinančius dokumentus:

Kreipdamasis dėl Paramos asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (toliau – Prašymas). Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos metu prašymus galite užsipildyti telefonu (8 41) 386 481.  

1) Prašymai priimti nuo 2020-12-01 iki 2021-12-01 BUS perkelti į 2022 m. be asmens pajamų pervertinimo;

2) Prašymai priimti nuo 2019-12-01 iki 2020-12-01 bus peržiūrimi (naujo prašymo asmenims nereikės pateikti) ir bus vertinamos asmens pajamos iš naujo, atitikus Savivaldybės nustatytoms pajamoms, prašymai bus perkelti į 2022 m.

Prašymai  2022 m. pradedami priiminėti nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Dalinimo punkto adresai 2022 metams 
Energetikų g. 6 (Rėkyvoje, Rėkyvos seniūnijoje), RĖKYVOJE 
Radviliškio g. 66 (Zokniuose, Zoknių progimnazijoje), ZOKNIUOSE 
Aido g. 10A, PIETINIAME MIKRORAJONE 
Pramonės g. 26  ( „Maisto banko“ sandėlis, prieš „Kubo“ bazes), CENTRE

Socialinių paslaugų skyriaus informacija

Exit mobile version