Nereikia pateikti naujų prašymų Paramai gauti 2023 m. asmenims:

– kurie 2022 m. gavo Paramą ir prašyme pateikti duomenys apie asmens / bendrai gyvenančių asmenų pajamas ar šeimos sudėtį nepasikeitė;
– ukrainiečiams, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, ir jie 2022 m. gavo Paramą.

Reikia pateikti naują prašymą 2023 m. Paramai gauti asmenims:

– kuriems 2022 m. Parama buvo nutraukta;
– kuriems 2022 m. pasikeitė asmens / bendrai gyvenančių asmenų situacija ir (ar) pajamos (reikalinga pateikti pajamas pagrindžiančius dokumentus);
– naujai į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje;
– kurie 2022 m. negavo šios Paramos, tačiau jiems ši Parama reikalinga 2023 m. ir jų pajamos neviršija nustatyto dydžio paramai gauti:

* kai vidutinės mėnesio pajamos 1 asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP (235,50 Eur) dydžio;
* išimties tvarka – pajamos neviršija 2,8 VRP (439,60 Eur) dydžio, kai:

  1. šeimoje yra (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;
  2. šeima, augina 3 ir daugiau vaikų;
  3. asmuo, vienas augina vaiką (vaikus);
  4. šeima patiria socialinę riziką ir jai yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
  5. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai).

Svarbu: asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiima Paramos, jos teikimas nutraukiamas, ir dėl Paramos skyrimo jie turi kreiptis iš naujo.

Informacija dėl Paramos teikiama telefonu (8 41) 386 481, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriuje Tilžės g. 170, Šiauliai, II aukšte.

Socialinių paslaugų skyriaus informacija

Exit mobile version