Dėkojame Šiaulių technologijų mokymo centro Prekybos ir verslo skyriui už nuoširdžius sveikinimus ir kalėdines dovanas.

Nakvynės namų bendruomenė.

Exit mobile version