Teisinė informacija

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas:

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

Exit mobile version