Užimtumo didinimo programa skirta Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams socialinių, motyvavimo ir kitų paslaugų pagalba padėti integruotis į darbo rinką, skatinant gyventojų užimtumą, motyvaciją įsidarbinti ir aktyvumą ugdant asmenų darbo paieškos įgūdžius, profesinius ir praktinius įgūdžius, mažinant socialinę atskirtį ir įtampą, taip pat kompleksiškai padedant spręsti gyventojų neįsidarbinimo problemas ir palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

Paslaugos gavėjai:

Šiaulių miesto nedirbantys gyventojai, kurie yra registruoti Užimtumo tarnyboje bei, kuriems suteiktas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas ir, kurių įsidarbinimą riboja bent viena iš užimtumo įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje pateiktų aplinkybių:

stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti;

turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį;

apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito įstaigos (įstaigų), mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje (sąskaitose), ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti;

neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą;

turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų.

Šiuo metu programoje dalyvauja:

98 asmenys (49 vyrai ir 49 moterys).

ĮSIDARBINO: 5 asmenys.

Exit mobile version