Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d.

Informacija atnaujinta 2024-03-06

Exit mobile version