Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras skelbia atranką Atvejo vadybininko (-ės) (darbui su šeimomis) pareigoms.

Dirbti atvejo vadybininku turi teisę:

–  asmuo įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;

– asmuo turintis ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtį;

– asmuo turintis organizacinių gebėjimų (pvz., gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus);

Darbo teritorija: Šiaulių miestas;

Darbo krūvis: 1 etatas;

Darbo užmokestis: pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,4 iki 8,79 (priklausomai nuo darbo patirties);

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo pobūdis: 

  – Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas; 

  – tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;

  –  telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai;

  – organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaryti ir įgyvendinti pagalbos planą; 

  – koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą, vertinti pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą; koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikti jiems metodinę pagalbą ir kt;

  – inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant socialinę šeimos aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus, renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;

  – bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Daugiau informacijos telefonu 📞: 8 602 36 084, (841) 55 30 82. Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2023 m. vasario 17 d., el. p. info@siauliuspc.lt.

Exit mobile version