Globos centras

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T- 362 “Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams,  globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

  1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
  2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
  3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
  4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui.
  5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
  6. vykdo tęstinius, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programas;
  7. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
  8. vertina globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
  9. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
  10. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. (suvestinė redakcija nuo 2020 m. gegužės 27 d.) įsakymas Nr. BV-16 “Dėl globėjų (rūpintojų) ir tėvų paieškos,rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-610 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“.

Globos centro darbuotojų kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardėPareigosTelefono Nr.El. paštas
Skirmantė PelanytėSocialinė darbuotoja (koordinuojanti ir organizuojanti Globos centro darbą)8 677 04 696skirmante.pelanyte@siauliuspc.lt
Eglė IgnotėGlobos koordinatorė8 601 77 973egle.ignote@siauliuspc.lt
Eglė BriedienėGlobos koordinatorė8 677 04 715egle.briediene@siauliuspc.lt
Aldona SimonaitienėGlobos koordinatorė8 684 32 731aldona.simonaitiene@siauliuspc.lt
Justina SveikackėGlobos koordinatorė8 601 77 972justina.petreviciene@siauliuspc.lt
Regina GedminaitėGlobos koordinatorė 8 601 77 390regina.gedminaite@siauliuspc.lt
Violeta AlejūnienėGlobos koordinatorė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo8 684 32 571violeta.alejuniene@siauliuspc.lt
Jurgita ŽaliūkienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo8 670 14 505jurgita.zaliukiene@siauliuspc.lt
Roberta RamonienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo8 600 90 354
roberta.ramoniene@siauliuspc.lt
Birutė VarnienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo(8 41) 41 58 48

Mus galite sekti Facebook puslapyje: Vaikai yra vaikai. Šiauliai.

Globos centrą galite rasti adresu: Stoties g. 9C, Šiauliai.

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis – ketvirtadienis  8.00–17.00 val.

Penktadienis 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PLANUOJAMI MOKYMAI:

Susitikimai – diskusijos norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais:

Informacija atnaujinta 2023-12-20

Exit mobile version