Globos centras

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T- 362 “Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams,  globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

  1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
  2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
  3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
  4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui.
  5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
  6. vykdo tęstinius, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programas;
  7. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
  8. vertina globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
  9. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
  10. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-06).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-07-01-2024-12-31).

Globos centro darbuotojų kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardėPareigosTelefono Nr.El. paštas
Skirmantė PelanytėSocialinė darbuotoja (koordinuojanti ir organizuojanti Globos centro darbą)+370 677 04 696skirmante.pelanyte@siauliuspc.lt
Eglė IgnotėGlobos koordinatorė+370 601 77 973egle.ignote@siauliuspc.lt
Eglė BriedienėGlobos koordinatorė+370 677 04 715egle.briediene@siauliuspc.lt
Aldona SimonaitienėGlobos koordinatorė+370 684 32 731aldona.simonaitiene@siauliuspc.lt
Justina SveikackėGlobos koordinatorė+370 601 77 972justina.sveikacke@siauliuspc.lt
Regina GedminaitėGlobos koordinatorė +370 601 77 390regina.gedminaite@siauliuspc.lt
Violeta AlejūnienėGlobos koordinatorė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo+370 684 32 571violeta.alejuniene@siauliuspc.lt
Jurgita ŽaliūkienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo+370 670 14 505jurgita.zaliukiene@siauliuspc.lt
Roberta RamonienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo+370 600 90 354
roberta.ramoniene@siauliuspc.lt
Birutė VarnienėValstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo/ psichologė+370 41 41 58 48birute.varniene@siauliuspc.lt

Mus galite sekti Facebook puslapyje: Vaikai yra vaikai. Šiauliai.

Globos centrą galite rasti adresu: Stoties g. 9C, Šiauliai.

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis – ketvirtadienis  8.00–17.00 val.

Penktadienis 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PLANUOJAMI MOKYMAI:

Susitikimai – diskusijos norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais:

Informacija atnaujinta 2024-04-22

Exit mobile version