Savanoriška veikla

Savanoriška veikla yra asmens savo noru neatlyginamai atliekama veikla mūsų įstaigoje, naudinga žmogui, visuomenei ir pačiam savanoriui.  Savanoriško darbo sąlygas nustato savanoriškos veiklos atlikimo sutartis tarp įstaigos ir savanorio, jos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas. Savanorystė prisideda prie visuomeniškumo, žmogiškumo, integracijos plėtros, bendravimo bei altruizmo skatinimo.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras yra atviras ir prieinamas įvairių socialinių grupių Šiaulių miesto bendruomenės nariams. Mes palaikome savanorystės idėjas ir kviečiame geros valios žmones, savanorius prisijungti prie prasmingos socialinių darbuotojų veiklos teikiant socialinę paramą, pagalbą, palaikymą tiems, kas jos laukia ir kuriems ji yra reikalinga.

Savanoriaudami Socialinių paslaugų centre Jūs turėsite galimybę:

Studentų praktika

Kviečiame atlikti mokomąją praktiką studentus, norinčius įgyti praktinių žinių ir įgūdžių mūsų įstaigoje. Praktikos metu studentams suteikiama galimybė susipažinti su socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo procesu, socialinės pagalbos intervencijomis, strategijomis ir metodais, atlikti empirinius tyrimus, teikti socialinę pagalbą paslaugų gavėjams ir kt.

Jeigu norite savanoriauti ar atlikti praktiką, kreipkitės į socialinio darbo organizatorę Indrę Solovjovą. Tel. +370 41 55 33 40, el. p. indre.solovjova@siauliuspc.lt

Exit mobile version