Saulėlydis

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas – paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Siekiama apsaugoti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą bei raidą, užtikrinti geriausius vaiko interesus.

Paslaugų gavėjai:

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugą teikia Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai:

Informacija apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugą teikiama Tel.: +370 41 43 19 64

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-802 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Informacija atnaujinta 2024-03-20

Exit mobile version