Kuriame ateitį
Kuriame ateitį

Aprašymas: projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams Šiaulių mieste.

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste.

Projekto metu teikiamos:

Projektą įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su 3 partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės globos namais, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Šiaulių vyskupijos Caritu.

Projekto veiklos:

Planuojami projekto rezultatai:

Projekto biudžetas – 903.960,00 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo lėšos – 903.960,00 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga – 2016 m. gegužės 2 d. – 2021 m. gruodžio 10 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas inga.mituzaite@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 425.

Exit mobile version