Transportas

Specialaus transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

Specialus transportas skiriamas:

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

DĖMESIO !

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti atleistas nuo mokėjimo už specialiojo transporto paslaugas ar prašantis mokestį sumažinti, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui (miesto centre adresu: Tilžės g. 170, pietiniame mikrorajone adresu: Tilžės g. 22) motyvuotą prašymą ir jį pagrindžia dokumentais.

Paslaugas teikiame tik Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

Informacija apie specialaus transporto organizavimą teikiama: Tel.: (8 41) 41 58 48

Informacija atnaujinta 2022-03-02

Exit mobile version